top of page

 BAYARAN BALIK PINJAMAN PTPTN

Peminjam bertanggungjawab untuk membayar balik jumlah pinjaman PTPTN yang dikeluarkan kepadanya termasuk kos-kos lain seperti kos upah, perlindungan takaful, cukai Setem Hasil dan lain-lain bayaran seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Tawaran Pinjaman.

 

Tempoh Mula Bayaran Balik Pinjaman:

  1. Peminjam hendaklah membuat bayaran balik pinjaman selepas 12 bulan tamat pengajian TANPA perlu menunggu Notis Bayaran Balik daripada PTPTN.

  2. Kos upah (Ujrah) secara bulanan akan dikenakan bermula pada bulan ke 13.

  3. Peminjam yang membuat bayaran balik lebih awal tidak akan dikenakan kos upah dalam tempoh 12 bulan tersebut.

  4. Tempoh bayaran balik bagi peminjam yang membuat pertukaran Ujrah adalah berdasarkan baki pinjaman.

KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN PTPTN

BAYARAN TUNGGAKAN & PENYELESAIAN PINJAMAN

SEMAK PENYATA

Peminjam perlu memastikan jumlah sebenar sebelum membuat pembayaran habis atau tunggakan

RUNDINGAN

Membuat rundingan bersama pegawai PTPTN sekiranya tidak mampu menyelesaikan kesemua tunggakan.

PEMBAYARAN

Membuat pembayaran mengikut jumlah yang telah dipersetujui menggunakan kaedah disediakan oleh PTPTN.

SURAT PTPTN

Hubungi pegawai PTPTN setelah membuat pembayaran pinjaman PTPTN untuk mendapatkan surat.

BAYARAN BALIK PTPTN MENGGUNAKAN AKAUN 2 KWSP

LOGO BAYARAN BALIK KWSP.jpg
  1. Peminjam/ibu bapa boleh mengeluarkan simpanan di Akaun 2 KWSP untuk membuat bayaran balik pinjaman PTPTN

  2. Peminjam boleh memilih sama ada ingin membayar keseluruhan pinjaman / tunggakan PTPTN melalui akaun 2 KWSP

  3. Peminjam yang TIDAK TAMAT pengajian boleh mengeluarkan akaun 2 KWSP bagi membuat bayaran balik PTPTN

MOHON SURAT PENGESAHAN PEMBAYARAN PTPTN SELEPAS MEMBUAT BAYARAN  PTPTN MELALUI ONLINE BANKING / KWSP

Upload File
bottom of page