top of page
Cara bayar ptptn_bankrakyat.png

Cara Bayar PTPTN online guna Bank Rakyat

1. Layari laman web Bank Rakyat https://www.irakyat.com.my

2. Masukkan Username dan Password anda

3. Klik Payment

4. Pilih Bills

5.Klik From Account, pilih Saving Account

6. Klik Payee Type

7. Klik Non-Registered, pilih Education Loan, pilih PTPTN

8. Masukkan nombor kad pengenalan/ nombor pinjaman di ruangan To Bill Account Number

9. Masukkan jumlah bayaran

10. Sekiranya ingin menjadikan bayaran ini secara berkala, klik Yes di ruangan Set this as a repeat payment serta isi ruangan Frequency dan Number of Payments to be Made

11.Klik Add

12.Tandakan √ pada kotak Education Loan/ PTPTN

13. Klik Submit

14. Pastikan maklumat bayaran adalah betul

15. Klik Request TAC bagi permintaan TAC Number

16. TAC Number akan dihantar ke nombor telefon bimbit yang telah didaftarkan dengan pihak bank

17. Masukkan TAC Number tersebut dalam ruangan berkenaan

18. Klik Confirm dan Selesai

19. Cetak resit untuk simpanan dan lampirkan kepada Pegawai PTPTN untuk semakan dan terima surat pengesahan pembayaran PTPTN.

KOD EKSEKUTIF PTPTN
 

  • Jika pembayaran dilakukan melalui app myPTPTN di bahagian ruangan kod eksekutif PTPTN boleh masukkan kod di bawah

  • Setelah bayaran diterima, pegawai PTPTN akan keluarkan surat pengesahan bayaran.
     

  • KOD EKSEKUTIF PTPTN :  000006175 (nor_hajar@ptptn.gov.my)

bottom of page