top of page
 • Apa itu SSPN-i Plus
  SSPN-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan bayaran sumbangan takaful yang murah dan perlindungan yang komprehensif. SSPN-i Plus mengguna pakai konsep simpanan dengan komitmen bulanan dan jumlah simpanan dan bayaran sumbangan takaful adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.
 • Adakah pelan yang ditawarkan patuh syariah?
  Ya. Pelan simpanan ini adalah patuh syariah yang menggunakan konsep Wakalah Bil Istithmar bagi simpanan SSPN-i Plus iaitu kontrak wakil dan kontrak pelaburan. Manakala bagi skim takaful pula menggunakan konsep Iltizam Bil Al Tabarru. Produk ini telah mendapat pengesahan syariah oleh Islamic Banking and Financial Institution of Malaysia (IBFIM).
 • Apakah Pakej yang ditawarkan oleh SSPN-i Plus?
  N-i Plus menawarkan enam (6) pakej pilihan mampu milik mengikut kesesuaian keperluan kewangan masing-masing
 • Apakah keistimewaan SSPN-i Plus?
  SSPN-i Plus mempunyai pelbagai keistimewaan iaitu: 1. Patuh syariah. Pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM12,000.00 setahun. Komitmen serendah RM 30.00 sebulan. Manfaat bagi kematian/ keilatan kekal( kemalangan) sehingga RM1,000,000.00. Tiada pemeriksaan kesihatan. Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan. Khairat kematian termasuk pasangan dan maksimum 3 orang anak. Manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal. Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari. Layak memohon pinjaman PTPTN. Perlindungan 24 jam di seluruh dunia. Simpanan dijamin kerajaan.
 • Apakah manfaat takaful yang ditawarkan setiap pakej?
 • Apakah syarat anak dan isteri yang dibenarkan membuat tuntutan khairat kematian?
  Isteri: Sah dan diiktiraf 18 tahun sehingga 65 tahun Jika mempunyai lebih dari satu isteri yang mana mati dulu Isteri: 3 orang anak Anak sendiri Anak angkat mesti berdaftar di JPN
 • Apakah perbezaan SSPN-i Plus dan SSPN-i sedia ada?
  Enter your answer here
 • Siapakah yang layak membuka SSPN-i Plus
  Semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga mencapai umur 64 tahun layak membuka akaun untuk diri sendiri dan boleh membuka akaun untuk anak atau anak jagaan yang sah (mestilah juga warganegara Malaysia) yang berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai umur 29 tahun.
 • Adakah pelanggan perlu membuat pemeriksaan kesihatan ataupun mendapatkan laporan perubatan untuk membuka akaun SSPN-i Plus?
  Tiada sebarang pemeriksaan kesihatan atau laporan perubatan diperlukan untuk membuka akaun ini. Walau bagaimanapun bagi Pakej Berlian, bakal pendeposit perlu menjawab tiga soalan kesihatan yang terdapat pada borang pembukaan akaun. Jika terdapat jawapan YAbagi salah satu soalan, bakal pendeposit TIDAK LAYAK menyertai Pakej Berlian dan dinasihatkan untuk menyertai pakej yang lain.
 • Adakah seseorang itu boleh membuka akaun SSPN-i Plus jika menghidapi sebarang penyakit kritikal?
  Boleh tetapi bagi Pakej Intan, Delima, Topas, Zamrud dan Nilam sahaja (tertakluk kepada terma dan syarat).
 • Adakah jumlah tuntutan manfaat kematian akan berkurangan sekiranya pendeposit telah membuat tuntutan bagi rawatan penyakit kritikal?
  Ya, jumlah tuntutan bagi manfaat kematian biasa akan ditolak daripada tuntutan bagi penyakit kritikal. Namun begitu tuntutan bagi manfaat kematian disebabkan kemalangan tidak akan berkurangan walaupun pendeposit telah membuat tuntutan bagi manfaat penyakit kritikal.
 • Adakah PTPTN akan memberikan apa-apa penentusahan keahlian setelah pembukaan akaun?
  Tidak. Pendeposit tidak akan menerima apa-apa penentusahan keahlian daripada PTPTN tetapi pihak pengendali takaful akan menghantar Sijil Takaful (Certificate Schedule) secara pos atau emel kepada pendeposit dalam tempoh 30 hari (sebulan) dari tarikh pembukaaan akaun.
 • Saya telah mempunyai akaun SSPN-i, adakah saya boleh membuka akaun SSPN-i Plus?"
  Boleh. Pendeposit yang telah mempunyai akaun SSPN-i boleh membuka akaun SSPN-i Plus tanpa perlu menutup akaun SSPN-i.
 • Bolehkah seorang pendeposit membuka lebih dari satu akaun dengan pakej yang sama atau berlainan untuk dirinya sendiri?
  Tidak boleh. Pendeposit yang membuka akaun untuk diri sendiri hanya boleh mempunyai satu akaun sahaja dengan mana-mana pakej. Walau bagaimanapun, seseorang pendeposit boleh membuka banyak akaun untuk penerima manfaat yang berlainan (anak/ anak jagaan yang sah sahaja) bagi pakej yang sama atau berlainan, kecuali untuk pakej Berlian (hanya terhad kepada dua (2) akaun untuk seorang pendeposit atau perlindungan kematian/ ilat kekal (kemalangan) maksimum sebanyak RM2,000,000).
 • Adakah penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun sama ada pakej yang sama atau pakej yang berlainan?
  Ya. Penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun tetapi pembukaan akaun mestilah dibuat oleh pendeposit yang berbeza sama ada akaun dibuka untuk diri sendiri, dibuka oleh ibu atau dibuka oleh bapa atau dibuka oleh penjaga yang sah. Ini bermakna setiap penerima manfaat hanya boleh mempunyai maksimum dua (2) akaun sahaja.
 • Apakah saluran simpanan yang disediakan untuk bayaran komitmen bulanan?
  Enter your answer here
 • Adakah simpanan yang dibuat boleh dikeluarkan pada bila-bila masa?
  Simpanan hanya boleh dikeluarkan selepas tiga (3) tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minimum yang perlu ada di dalam akaun adalah sebanyak RM1,000. Selepas tempoh tiga (3) tahun tersebut, pendeposit boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa dan masih tertakluk dengan syarat baki minimum yang ditetapkan.
 • Apakah yang akan terjadi sekiranya pendeposit gagal membuat bayaran komitmen bulanan sehingga tarikh bayaran yang ditetapkan?
  Sekiranya tiada sebarang bayaran diterima selepas tempoh ihsan, maka akaun akan ditutup serta-merta.
 • Apa itu SSPN-i Plus
  SSPN-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan bayaran sumbangan takaful yang murah dan perlindungan yang komprehensif. SSPN-i Plus mengguna pakai konsep simpanan dengan komitmen bulanan dan jumlah simpanan dan bayaran sumbangan takaful adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.
 • Adakah pelan yang ditawarkan patuh syariah?
  Ya. Pelan simpanan ini adalah patuh syariah yang menggunakan konsep Wakalah Bil Istithmar bagi simpanan SSPN-i Plus iaitu kontrak wakil dan kontrak pelaburan. Manakala bagi skim takaful pula menggunakan konsep Iltizam Bil Al Tabarru. Produk ini telah mendapat pengesahan syariah oleh Islamic Banking and Financial Institution of Malaysia (IBFIM).
 • Apakah Pakej yang ditawarkan oleh SSPN-i Plus?
  N-i Plus menawarkan enam (6) pakej pilihan mampu milik mengikut kesesuaian keperluan kewangan masing-masing
 • Apakah keistimewaan SSPN-i Plus?
  SSPN-i Plus mempunyai pelbagai keistimewaan iaitu: 1. Patuh syariah. Pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM12,000.00 setahun. Komitmen serendah RM 30.00 sebulan. Manfaat bagi kematian/ keilatan kekal( kemalangan) sehingga RM1,000,000.00. Tiada pemeriksaan kesihatan. Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan. Khairat kematian termasuk pasangan dan maksimum 3 orang anak. Manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal. Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari. Layak memohon pinjaman PTPTN. Perlindungan 24 jam di seluruh dunia. Simpanan dijamin kerajaan.
 • Apakah manfaat takaful yang ditawarkan setiap pakej?
 • Apakah syarat anak dan isteri yang dibenarkan membuat tuntutan khairat kematian?
  Isteri: Sah dan diiktiraf 18 tahun sehingga 65 tahun Jika mempunyai lebih dari satu isteri yang mana mati dulu Isteri: 3 orang anak Anak sendiri Anak angkat mesti berdaftar di JPN
 • Apakah perbezaan SSPN-i Plus dan SSPN-i sedia ada?
  Enter your answer here
 • Siapakah yang layak membuka SSPN-i Plus
  Semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga mencapai umur 64 tahun layak membuka akaun untuk diri sendiri dan boleh membuka akaun untuk anak atau anak jagaan yang sah (mestilah juga warganegara Malaysia) yang berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai umur 29 tahun.
 • Adakah pelanggan perlu membuat pemeriksaan kesihatan ataupun mendapatkan laporan perubatan untuk membuka akaun SSPN-i Plus?
  Tiada sebarang pemeriksaan kesihatan atau laporan perubatan diperlukan untuk membuka akaun ini. Walau bagaimanapun bagi Pakej Berlian, bakal pendeposit perlu menjawab tiga soalan kesihatan yang terdapat pada borang pembukaan akaun. Jika terdapat jawapan YAbagi salah satu soalan, bakal pendeposit TIDAK LAYAK menyertai Pakej Berlian dan dinasihatkan untuk menyertai pakej yang lain.
 • Adakah seseorang itu boleh membuka akaun SSPN-i Plus jika menghidapi sebarang penyakit kritikal?
  Boleh tetapi bagi Pakej Intan, Delima, Topas, Zamrud dan Nilam sahaja (tertakluk kepada terma dan syarat).
 • Adakah jumlah tuntutan manfaat kematian akan berkurangan sekiranya pendeposit telah membuat tuntutan bagi rawatan penyakit kritikal?
  Ya, jumlah tuntutan bagi manfaat kematian biasa akan ditolak daripada tuntutan bagi penyakit kritikal. Namun begitu tuntutan bagi manfaat kematian disebabkan kemalangan tidak akan berkurangan walaupun pendeposit telah membuat tuntutan bagi manfaat penyakit kritikal.
 • Adakah PTPTN akan memberikan apa-apa penentusahan keahlian setelah pembukaan akaun?
  Tidak. Pendeposit tidak akan menerima apa-apa penentusahan keahlian daripada PTPTN tetapi pihak pengendali takaful akan menghantar Sijil Takaful (Certificate Schedule) secara pos atau emel kepada pendeposit dalam tempoh 30 hari (sebulan) dari tarikh pembukaaan akaun.
 • Saya telah mempunyai akaun SSPN-i, adakah saya boleh membuka akaun SSPN-i Plus?"
  Boleh. Pendeposit yang telah mempunyai akaun SSPN-i boleh membuka akaun SSPN-i Plus tanpa perlu menutup akaun SSPN-i.
 • Bolehkah seorang pendeposit membuka lebih dari satu akaun dengan pakej yang sama atau berlainan untuk dirinya sendiri?
  Tidak boleh. Pendeposit yang membuka akaun untuk diri sendiri hanya boleh mempunyai satu akaun sahaja dengan mana-mana pakej. Walau bagaimanapun, seseorang pendeposit boleh membuka banyak akaun untuk penerima manfaat yang berlainan (anak/ anak jagaan yang sah sahaja) bagi pakej yang sama atau berlainan, kecuali untuk pakej Berlian (hanya terhad kepada dua (2) akaun untuk seorang pendeposit atau perlindungan kematian/ ilat kekal (kemalangan) maksimum sebanyak RM2,000,000).
 • Adakah penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun sama ada pakej yang sama atau pakej yang berlainan?
  Ya. Penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun tetapi pembukaan akaun mestilah dibuat oleh pendeposit yang berbeza sama ada akaun dibuka untuk diri sendiri, dibuka oleh ibu atau dibuka oleh bapa atau dibuka oleh penjaga yang sah. Ini bermakna setiap penerima manfaat hanya boleh mempunyai maksimum dua (2) akaun sahaja.
 • Apakah saluran simpanan yang disediakan untuk bayaran komitmen bulanan?
  Enter your answer here
 • Adakah simpanan yang dibuat boleh dikeluarkan pada bila-bila masa?
  Simpanan hanya boleh dikeluarkan selepas tiga (3) tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minimum yang perlu ada di dalam akaun adalah sebanyak RM1,000. Selepas tempoh tiga (3) tahun tersebut, pendeposit boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa dan masih tertakluk dengan syarat baki minimum yang ditetapkan.
 • Apakah yang akan terjadi sekiranya pendeposit gagal membuat bayaran komitmen bulanan sehingga tarikh bayaran yang ditetapkan?
  Sekiranya tiada sebarang bayaran diterima selepas tempoh ihsan, maka akaun akan ditutup serta-merta.
bottom of page