top of page

 

SIMPANAN BULANAN : RM500

  • Simpanan SSPN-i PLUS : RM200

  • Takaful : RM300

  • Unjuran Simpanan : RM76,000

*Pakej ini mempunyai bahagian takaful yang lebih tinggi dengan nilai manfaat perlindungan yang lebih tinggi
 

Manfaat Perlindungan : RM1,000,000

  • Kematian / Ilat Kekal dan Menyeluruh (Kemalangan): RM1,000,000

  • Kematian / Ilat Kekal dan Menyeluruh (Biasa): RM500,000

  • 36 Penyakit Kritikal: RM100,000

  • Elaun Harian Hospital: RM200

  • Khairat Kematian (Pendeposit): RM18,000

  • Khairat Kematian (Pasangan): RM9,000

  • Khairat Kematian (Anak): RM2,000 (3 orang sahaja)

*Pendeposit yang ingin mengambil pakej ini perlu menjawab 3 soalan utama sebelum layak memilih pakej ini.

KETERANGAN PAKEJ BERLIAN

bottom of page