top of pageSIMPANAN BULANAN : RM300

  • Simpanan SSPN-i PLUS : RM270

  • Takaful : RM30

  • Unjuran Simpanan : RM103,000

Manfaat Perlindungan : RM120,000

  • Kematian / Ilat Kekal dan Menyeluruh (Kemalangan): RM120,000

  • Kematian / Ilat Kekal dan Menyeluruh (Biasa): RM60,000

  • 36 Penyakit Kritikal: RM30,000

  • Elaun Harian Hospital: RM60

  • Khairat Kematian (Pendeposit): RM2,500

  • Khairat Kematian (Pasangan): RM2,500

  • Khairat Kematian (Anak): RM1,000 (3 orang sahaja)

KETERANGAN PAKEJ NILAM

bottom of page