top of pageSIMPANAN BULANAN : RM200

  • Simpanan SSPN-i PLUS : RM180

  • Takaful : RM20

  • Unjuran Simpanan : RM68,000

 

Manfaat Perlindungan : RM80,000

  • Kematian / Ilat Kekal dan Menyeluruh (Kemalangan): RM80,000

  • Kematian / Ilat Kekal dan Menyeluruh (Biasa): RM40,000

  • 36 Penyakit Kritikal: RM20,000

  • Elaun Harian Hospital: RM40

  • Khairat Kematian (Pendeposit): RM2,500

  • Khairat Kematian (Pasangan): RM2,500

  • Khairat Kematian (Anak): RM1,000 (3 orang sahaja)

KETERANGAN PAKEJ ZAMRUD

bottom of page