top of page

Pelepasan Taksiran Cukai

Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan SSPN PRIME:

  1. Ibu bapa dan ibu bapa angkat/ penjaga yang sah dari segi undang-undang yang menyimpan dalam akaun SSPN PRIME untuk manfaat anak diberi pelepasan sehingga maksimum RM8,000.00 setahun tertakluk kepada jumlah simpanan bersih tahun semasa;
     

  2. Ibu bapa yang membuat taksiran berasingan dan telah membuka akaun simpanan SSPN PRIME berasingan atas anak yang sama diberikan pelepasan sehingga maksimum RM8,000.00 seorang setahun;
     

  3. Ibu bapa yang membuat taksiran bersama dan telah membuka akaun simpanan SSPN PRIME berasingan diberi pelepasan sehingga maksimum RM8,000.00 setahun; dan
     

  4. Individu yang menyimpan untuk diri sendiri tidak diberi pelepasan taksiran cukai.

bottom of page