top of page

Pulangan 100%

Pulangan 100% peratus dalam masa kurang sebulan.

Simpanan di SSPN1M bagi anak-anak berumur 7 tahun hingga 12 tahun yang bersekolah rendah layak mendapat percuma RM500 sebaik sahaja membuat simpanan RM500 pada tahun 2018.

Simpanan yang sudah mencukupi RM500 pada bila-bila masa pada thun 2018 ini layak mendapat percuma RM500 pada bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, ia terhad kepada 500,000 ribu murid sahaja dan simpanan RM500 beserta percuma RM500 tersebut hanya boleh dikeluarkan setelah anak mencapai umur 18 tahun.

Insntif ini dibentangkan oleh YAB Perdana Menteri semasa pembentangan Bajet 2018 pada Oktober 2017 yang lalu dengan menyediakan peruntukan sejumlah RM250 juta untuk insentif ini..

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page