top of page

PERBEZAAN AKAUN SSPN-I DAN SSPNI-PLUS

Terdapat beberapa perbezaan bagi kedua-dua produk PTPTN ini namun objektifnya tetap sama.

Objektif SSPN adalah untuk membudayakan tabiat menabung di kalangan warganegara Malaysia bagi tujuan pendidikan tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman. Kedua-dua skim simpanan SSPN -i dan SSPN -i Plus ini adalah pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. Berikut adalah perbezaan bagi akaun SSPN-i dan SSPN-i Plus.

Perbezaan sspn-i & sspn-i plus.jpg
bottom of page