Tempoh Menunggu Tuntutan Manfaat Takaful

MANFAAT

TEMPOH MENUNGGU

Kematian Akibat Kemalangan


Kematian Biasa (selain Pakej Berlian)


 

 

Kematian Biasa (Pakej Berlian sahaja)


 

Keilatan Kekal dan Menyeluruh (Biasa)


 

Keilatan Kekal dan Menyeluruh (Kemalangan)


Keilatan Kekal & Separa* (Pakej Berlian sahaja)


Penyakit Kritikal*


 

 

Elaun Kemasukan Hospital*

Perlindungan serta-merta (semua pakej)

12 bulan untuk keadaan sedia ada
Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada)

 

3 bulan
     

 

12 bulan dari tarikh kuat kuasa (keadaan sedia ada)

Perlindungan serta-merta
 

 

Perlindungan serta-merta

    

  • 30 hari dari tarikh kuat kuasa

  • 120 hari dari tarikh kuat      kuasa(penyakit khusus)

  • Kemalangan - serta-merta    

  • Penyakit - 30 hari dari tarikh kuat kuasa   

    - 120 hari dari tarikh kuat kuasa   (penyakit khusus)

* Keadaan sedia ada adalah tidak dilindungi.

tempoh menunggu brochure 1.jpg
pakej brochure.jpg